SERWIS

Obsługa serwisowa, przeglądy, naprawy, modernizacje

Zapewniamy obsługę serwisową pomp ciepła w okresie trwania gwarancji producenta, oraz w okresie pogwarancyjnym. Wykonujemy okresowe przeglądy eksploatacyjne, rozruch i pierwsze uruchomienie,a także szkolenia dotyczące użytkowania oraz obsługi urządzeń. Dzięki doświadczonej kadrze pracowniczej nasze usługi stoją na najwyższym poziomie.

W ramach przeglądu okresowego pompy ciepła, wykonywane są oględziny instalacji, pomiary elektryczne i hydrauliczne urządzeń, badania właściwości i stężenia płynów eksploatacyjnych, czyszczenie lub wymiana filtrów.

Celem poprawnej rejestracji zgłoszenia prosimy podać następujące informacje o instalacji pompy ciepła:

  1. Rok produkcji
  2. Producent: NIBE, AlphaInnoTec, IVT, DIMPLEX, OCHSNER, StiebelEltron
  3. typ urządzenia (symbol)
  4. moc urządzenia [kW]
  5. miejscowość instalacji
  6. rok instalacji
  7. kiedy skończył się okres gwarancyjny
  8. proszę opisać objawy nieprawidłowej pracy – jeżeli to zgłoszenie awarii
  9. proszę o podanie imienia i nazwiska oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej

Zlecenia serwisowe prosimy kierować na adres e-mail: serwis@addur.pl