Rola wentylacji mechanicznej z rekuperatorem (odzyskiem ciepła) jest dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku i skuteczne usunięcie powietrza zużytego, odzyskując przy tym część energii (zazwyczaj cieplnej) zawartej w powietrzu usuwanym.

Instalacja wentylacji mechanicznej w odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej (tradycyjnej) charakteryzuje się płynną regulacją ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego niezależnie od warunków atmosferycznych, a wpływ na intensywność wymiany powietrza ma użytkownik obsługujący kontroler systemu wentylacji.

Podstawową zaletą wentylacji mechanicznej jest między innymi:rekuperacja

  • Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego
  • Mnisze koszty ogrzewania budynku
  • Oczyszczanie przez filtr świeżego powietrza nawiewanego
  • Dostarczanie optymalnej ilości świeżego powietrza
  • Utrzymanie właściwej wilgotności powietrza
  • Możliwość schłodzenia i podgrzania powietrza nawiewanego
  • Możliwość regulacji intensywności wentylowania budynku.

Właściwa wentylacji z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego

KOMINEK
W budynkach gdzie zainstalowana jest wentylacja z mechaniczna z odzyskiem ciepła, w których planuje się zainstalować kominek, zaleca się stosować wkłady kominkowe tradycyjne (powietrzne bez systemu dystrybucji gorącego powietrza), lub wkłady kominkowe z płaczem wodnym. Koniecznie należy pamiętać, że kominek bezwzględnie musi być wyposażony w zamkniętą komorę spalania z niezależny kanał doprowadzający powietrze do spalania z zewnątrz. Wówczas praca kominka nie ma wpływu na pracę systemu wentylacji mechanicznej. Ponadto nie stosuje się central wentylacyjnych wyposażonych w system przeciwzamożeniowy działający na zasadzie zwalniania lub wyłączenia wentylatora naiwnego, co może to spowodować wytworzenie podciśnienia i zassania spalin do pomieszczeń. Należy stosować centrale wentylacyjne wyposażone w system przeciw zamrożeniowy, który uniemożliwia wytworzenie podciśnienia w budynku. W pomieszczeniach, w których pracuje instalacja wentylacji mechanicznej, a kominek zasilany jest w powietrze do spalania z zewnątrz nie montuje się fragmentów instalacji wentylacji grawitacyjnej.

KOTŁOWNIE
W tradycyjnych kotłowniach wyposażonych w kotły o otwartych komorach spalania powinna występować tylko wentylacja grawitacyjna z zapewnieniem nawiewu i wywiewu z kotłowni, a pomieszczenie powinno być oddzielone szczelnymi drzwiami do pozostałej części domu.
W kotłowniach, które są wyposażone w kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania zaleca się stosowanie nawiewu i wywiewu, jako układu zrównoważonego. W kotłowniach wyposażonych w pompy ciepła lub kotły elektryczne, należy traktować je, jako pomieszczenia techniczne, z których realizowany jest tylko wywiew systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

OKAP KUCHENNY
Okap kuchenny pracuje niezależnie, wyrzucając powietrze na zewnątrz. Jego bezwzględnym wyposażeniem powinna być klapa zwrotna uniemożliwiająca cofaniu się powietrza. Przy zastosowaniu okapu należy pamiętać o umożliwieniu kompensacji napływu powietrza przez np. uchylne okno lub inne urządzenia wyposażone w funkcję automatycznej kompensacji podciśnienia wytwarzającego przez okap kuchenny. Należy pamiętać, że okap kuchenny pracuje okresowo z dużą wydajnością niosąc w powietrzu wywiewanym duże ilości nieczystości w tym tłuszczów, które zanieczyszczają przewód wentylacyjny oraz centralę wentylacyjną a, a także umieszczone w jej środku filtry i wymienniki i wentylatory. Dlatego połączenie okapu kuchennego z systemem wentylacji z odzyskiem ciepła jest niezalecane.

ODKURZACZ CENTRALNY
Czerpnia instalacji systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła może być zamontowana w pobliżu wyrzutni powietrza z odkurzacza centralnego tylko w przypadku, gdy odległość między nimi będzie większa niż 3 m w rzucie poziomym. Lokalizacja gniazd centralnego odkurzacza nie ma wpływu na prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem (odzyskiem ciepła).