Firma ADDUR zaprojektowała i wykonała hybrydową instalację wezła ciepła na szwedzkich pompach ciepła NIBE F1345-60kW (kaskada 2×60 łączna moc 120kW) oraz współdziałającą (On – Grid) z mikoinstalację fotowoltaiczną 40kWp. System został włączony do eksploatacji 26 listopada 2014 roku.

Prosument - Szczytno 1

Prace rozpoczęto od wykonania odwiertów geotermicznych w postaci pionowych sond dla pomp ciepła o łącznej długości odwiertu 2376 mb.

Prosument - Szczytno 2

W trakcie prowadzonych robót wiertniczych równocześnie były prowadzone prace instalacyjne celem adaptacji istniejącego systemu grzewczego budynku do potrzeb instalacji z pompami ciepła. Wykonano stosowne przeróbki hydrauliczne obiegu centralnego ogrzewania i przestąpiono do instalacji nowoczesnych  pomp ciepła oraz urządzenia towarzyszące.

Prosument - Szczytno 3

Następnie rozpoczęto instalację mikroelektrowni słonecznej wykorzystując do tego zadania nowoczesne monokrystaliczne panele słoneczne PV, które wytwarzają darmową energię elektryczną dla potrzeb pracy maszynowni z pompa ciepła NIBE.

Prosument - Szczytno 4

Wszystko sterowane jest automatyczne i kontrolowane zdalnie przez centrum zarządzania energią. Podgląd pracującej instalacji można obejrzeć on- line za pomocą Internetu i odpowiedniej aplikacji NIBE.

Prosument - Szczytno 5