Realizacje

Kolejna realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Geotermiczna pompa ciepła NIBE 60kW oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna 40kWp. współdziałającą (On – Grid). System został włączony do eksploatacji we wrześniu 2021 roku.


Prosument Os. Zielonki

Kolejna realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Geotermiczna pompa ciepła NIBE 60kW oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna 10kWp. współdziałającą (On – Grid). System został włączony do eksploatacji 02 grudnia 2015 roku.

Prosument OS. Zielonki

Realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym rozpoczęła się od wykonania 16 odwiertów geotermicznych po ok 100m zlokalizowanych obok budynku.

Realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym rozpoczęła się od wykonania 16 odwiertów geotermicznych po ok 100m zlokalizowanych obok budynku.

Pozyskana w ten sposób darmowa energia geotermiczna z ziemi przetwarzana jest przez zainstalowaną w pomieszczeniach piwnicznych budynku pompy ciepła NIBE F1345-60 , która przetwarza energię geotermiczną i zasila w ciepło  instalację grzewczą budynku, oraz podgrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury ok 50°C.

Prosument Os. Zielonki

Do zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 10kWp. działającej w systemie (On – Grid). Całość tworzy instalację hybrydową, która wykorzystuje Źródła Energii Odnawialnej do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Budynek w Zielonkach jest jednym z nielicznych obiektów wykorzystujących tę nowoczesną technologię.

Prosument Os. Zielonki

Prosument Os. Zielonki

Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego w Zielonkach mogą cieszyć się ekologicznym tanim ciepłem będąc całkowicie niezależni od cięgle rosnących cen i kosztów za energię cieplną. Są również niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła.

prosument zielonka 6

Prosument - Szczytno

Firma ADDUR zaprojektowała i wykonała hybrydową instalację wezła ciepła na szwedzkich pompach ciepła NIBE F1345-60kW (kaskada 2×60 łączna moc 120kW) oraz współdziałającą (On – Grid) z mikoinstalację fotowoltaiczną 40kWp. System został włączony do eksploatacji 26 listopada 2014 roku.

Prosument - Szczytno 1

Prace rozpoczęto od wykonania odwiertów geotermicznych w postaci pionowych sond dla pomp ciepła o łącznej długości odwiertu 2376 mb.

Prosument - Szczytno 2

W trakcie prowadzonych robót wiertniczych równocześnie były prowadzone prace instalacyjne celem adaptacji istniejącego systemu grzewczego budynku do potrzeb instalacji z pompami ciepła. Wykonano stosowne przeróbki hydrauliczne obiegu centralnego ogrzewania i przestąpiono do instalacji nowoczesnych  pomp ciepła oraz urządzenia towarzyszące.

Prosument - Szczytno 3

Następnie rozpoczęto instalację mikroelektrowni słonecznej wykorzystując do tego zadania nowoczesne monokrystaliczne panele słoneczne PV, które wytwarzają darmową energię elektryczną dla potrzeb pracy maszynowni z pompa ciepła NIBE.

Prosument - Szczytno 4

Wszystko sterowane jest automatyczne i kontrolowane zdalnie przez centrum zarządzania energią. Podgląd pracującej instalacji można obejrzeć on- line za pomocą Internetu i odpowiedniej aplikacji NIBE.

Prosument - Szczytno 5