Kolejna realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Geotermiczna pompa ciepła NIBE 60kW oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna 10kWp. współdziałającą (On – Grid). System został włączony do eksploatacji 02 grudnia 2015 roku.

Prosument OS. Zielonki

Realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym rozpoczęła się od wykonania 16 odwiertów geotermicznych po ok 100m zlokalizowanych obok budynku.

Realizacja hybrydowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym rozpoczęła się od wykonania 16 odwiertów geotermicznych po ok 100m zlokalizowanych obok budynku.

Pozyskana w ten sposób darmowa energia geotermiczna z ziemi przetwarzana jest przez zainstalowaną w pomieszczeniach piwnicznych budynku pompy ciepła NIBE F1345-60 , która przetwarza energię geotermiczną i zasila w ciepło  instalację grzewczą budynku, oraz podgrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury ok 50°C.

Prosument Os. Zielonki

Do zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 10kWp. działającej w systemie (On – Grid). Całość tworzy instalację hybrydową, która wykorzystuje Źródła Energii Odnawialnej do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej. Budynek w Zielonkach jest jednym z nielicznych obiektów wykorzystujących tę nowoczesną technologię.

Prosument Os. Zielonki

Prosument Os. Zielonki

Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego w Zielonkach mogą cieszyć się ekologicznym tanim ciepłem będąc całkowicie niezależni od cięgle rosnących cen i kosztów za energię cieplną. Są również niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła.

prosument zielonka 6