Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej, który ładowany jest latem a rozładowywany zimą. Zimą energia cieplna czerpana z dolnego źródła przez pompę ciepła kierowana jest do instalacji grzewczej.

Zasoby energii cieplnej zgromadzonej w dolnym źródle ciepła nazywane Źródłami Energii Odnawialnej.

Najczęściej stosowanymi dolnymi źródłami ciepła są

 • grunt
 • podłoże skalne
 • wody powierzchniowe
 • wody głębinowe
 • wody technologiczne
 • powietrze atmosferyczne
 • powietrze wentylacyjne

Kolektor pionowy czyli odwierty geotermiczne

Energia cieplna zgromadzona we wnętrzu Ziemi najefektywniej można pozyskiwać za pomocą instalacji sond pionowych. Sonda pionowa wykonana jest z rury polietylenowej, która instalowana jest w odwiercie pionowym gruncie lub podłożu skalnym. Instalacja wypełniona jest mieszanina wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji. Odwierty pionowe wykonuje się najczęściej na głębokość od 60m do 150m. Taka instalacja pozwala pozyskać od 30W do 60W energii na 1mb sondy geotermicznej i jest uzależniona od struktury podłoża.
Sondy geotermiczne są doskonałą alternatywą dla kolektorów poziomych. Zajmują dużo mniej miejsca, w związku z tym można je umiejscowić nawet na stosunkowo niedużej działce. Sprawdzają się na działkach zadrzewionych i zalesionych.

Zalety:

 • Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni
 • Temperatura w gruncie jest stała niezależnie od pory roku.
 • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)
 • Możliwość zwiększenia wydajności(w stosunku do kolektora poziomego)

Odległość między odwiertami powinna wynosić przynajmniej 7 m.
Stosujemy najwyższej jakości sondy szwedzkiej firmy MUOVITECH zakończone głowicą. Stosowane przez nas rury przeznaczone są specjalnie do kolektorów i mają dobrą przenikalność cieplną, co gwarantuje że ciepło z gruntu będzie prawidłowo odbierane. Montowane przez nas studnie kolektorowe są niewielkich rozmiarów, odporne na nacisk ziemi, co minimalizuje ryzyko wycieków.

Kolektor poziomy

Energia promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi gromadzona jest najintensywniej w gruncie do głębokości około 1,5m. Pozyskiwanie tej energii możliwe jest poprzez ułożenie w gruncie poziomo kolektor gruntowy wykonany z rury polietylenowej o odpowiedniej długości. Instalacja ta wypełniona jest mieszaną wody z substancją niezamarzającą  w odpowiedniej proporcji.