W przypadku gruntowych pomp ciepła typu solanka woda głównym elementem napędzanym energią elektryczną w dolnym źródle jest pompa obiegowa tzw. Solanki.

 

Służy ona do wymuszenia obiegu płynu niezamarzającego (najczęściej jest to roztwór wody z glikolem lub bioetanolem), który jest wypełnieniem kolektora gruntowego. Jest to swojego rodzaju nośnik energii cieplnej pobranej z gruntu i dostarczonej do pompy ciepła. Pompa ta pracuje zawsze w tedy, kiedy pracuje sprężarka, czyli jej czas pracy w jest zbliżony do czasu pracy sprężarki i wynosi rocznie około 1800-2500 godzin.

Zarówno pompa ciepła i dolne źródło powinny być tak dobrane, zaprojektowane i wykonane, aby różnica temperatury na dolnym źródle podczas pracy nominalnej pompy ciepła wynosiła 3 – 4 K. Jeżeli pompa jest przewymiarowana to pobór energii elektrycznej niezbędny do jej napędu jest większy niż konieczny i wpłynie to negatywnie na koszty eksploatacji. Np. dla pompy ciepła 11kW pompa dolnego źródła to np. 25-7,5 która na pierwszym stopniu pracy pobiera 113W na drugim 164W,a na trzeci m 201W to w zależności od ustawionego i wymaganego stopnia pracy pompy obiegowej solanki zużycie energii elektrycznej zwiększa się o połowę. Koszt pracy pompy dolnego źródła w domu jednorodzinnym jest na poziomie 8-10% kosztów pracy systemu pompy ciepła. Koszt ten oczywiście należy minimalizować poprzez optymalizację i właściwy dobór urządzeń oraz elementów składających się na wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła. Przykładowo odpowiednia mieszanina glikolu ma również wpływ na pracę pompy dolnego źródła, gdyż stężenie na poziomie 30% zwiększa opory hydrauliczne w porównaniu z wodą na poziomie nawet 150% , dlatego warto rozważyć zastosowanie roztworu wody z alkoholem etylowym(bioetanol) jako wypełnienie instalacji dolnego źródła, którego gęstość właściwa jest niższa od wody (0,78kg/dcm3 ), a lepkość mniejsza od glikolu, którego gęstość znaczne wzrasta wraz ze spadkiem temperatury, co w konsekwencji powoduje wzrost oporów tłoczenia i zużycia większej ilości energii elektrycznej przez pompę obiegową.

Innym sposobem jest zastosowanie rurociągu kolektora specjalnej konstrukcji (rury turbulentnej), do wykonania instalacji dolnego źródła. Dzięki jej specjalnej konstrukcji oraz profilowi wewnętrznemu kolektora, przepływ płynu niezamarzającego staje się turbulentny, powodują zmniejszenie oporów przepływu, a tym samym uzyskując wzrost prędkości przepływu cieczy. Ponadto liczne lamele, występujące wzdłuż wewnętrznego przekroju kolektora, zwiększają jego pole powierzchni wymiany ciepła. Dzięki zastosowaniu kolektora turbulentnego koszt eksploatacji pompy obiegowej dolnego źródła pozostaje niezmienny, a wydajność TurboCollector.gifenergetyczna sytemu wzrasta nawet o 20% w stosunku tradycyjnych kolektorów laminarnych, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji całego systemu grzewczego z pompę ciepła.